โครงตู้ครอบเครื่องกาแฟเล็ก

Description
Color: ดำเงา

Material: Steel

Size W (mm.) 450
Size H (mm.)  1600
Size D (mm.)  650
Thickness (mm.) 1.0 mm. 1.5 mm.