Pdium Sf 1
Pdium Sf 3
Pdium Sf 2
Pdium Sf 5

Stand Podium

โพเดียม (Podium) SF Cinema เราจะเห็นกันได้ทุกครั้งก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมภาพยนตร์ 

Description
Material : Steel

Size W (mm.) 555
Size H (mm.) 1100
Size D (mm.) 507
Thickness (mm.) 0.8 mm. , 1.0 mm. , 1.5 mm. ,3.0 mm

ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน Goldenduck Steel ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดทำ Stand Podium ให้กับโรงภาพยนตร์ SF cinema มากกว่า 60 สาขาทั่วประเทศ