GDS Outing 2023

“Good Team Spirit” หนึ่งในคุณค่าที่ Goldenduck Steel ยึดมั่นเสมอมา เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความสามัคคีของเหล่าพนักงาน แม้จะต่างชาติต่างภาษา หากแต่เมื่อเราได้ร่วมกันทำกิจกรรม…

Read more