ตู้ MDB (Main Distribution Board)

โครงตู้คอนโทรล หรือ ตู้ MDB (Main Distribution Board) ตู้ที่ใช้งานในการควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก