Mian Distribtion Board
Mian Distribtion Board 2
Mian Distribtion Board 1
Mian Distribtion Board 3

ตู้ Mian Distribtion Board (MDB) แบบ Outdoor

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก เป็นแผงจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยเป็นแผงแรกที่รับไฟจากการไฟฟ้าหรือด้านแรงต่ำ ของ หม้อแปลงจําหน่าย แล้วจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังแผงย่อยตามส่วนต่างๆ ของอาคาร นิยมใช้ในอาคารขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้าจํานวนมาก

Description

ฐานเหล็กรางน้ำ 4 ” ชุบHotdip

Color:  เทาย่น

Material: Steel 

Size W (mm.) 2700

Size H (mm.) 2200

Size D (mm.) 1000

Thickness (mm.)   2.0 mm. , 3.0 mm.

___________________________

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต